Home2016Şubat

Şubat 2016

Günüm hızlı tadımlarla geçerken ev yapımı dondurmalar ve pastalar üzerine çalışan bir pastane cafe mantığı ile çalışan Lo & Loud’a uğramak ve dondurmalarından tatmak yorumlamak istedim. Daha öncelerde zaten dondurma yapımları ve tadımları konusunda deneyimlerim var ki bu motto üzerinden devam ederek yorumlarımı tam anlamıyla yazabilmek

While my day was going with fast tastings, I wanted to go to Lo & Loud which works on homemade ice creams and cakes, and eat their ice creams and comment on them. I have already experiences of making and tasting ice creams before, so continuing

Ankara’da adı duyulmuş olduğunu düşündüğüm bir mekan olan Italic’ten bahsediyoruz. Italic adı kadar narin ve küçük bir mekan. Zaman zaman partileri de oluyor, eh Ankara piyasasında bu tarz mekanların kalkınması için gerekli bir durum. Turizm sektöründe ki arz talep ikilisinde ki arz oranının fazla olması

We are talking about Italic which I thought a famous place in Ankara. Italic is a place which is delicate and small like its name. Sometimes parties are throwing there, and of course in Ankara's market it is must for them to develop. In tourism